Karin Henricsson

Tjänster

Jag har en examen i Grafisk Teknologi som jag tog på Högskolan Dalarna (1997). Det är grunden för mitt yrkesval som Grafisk formgivare / Originalare.

Sedan min utbildning har jag arbetat i Adobes program med framförallt årsredovisningsproduktion men också kvartalsrapporter, broschyrer, flyers, inbjudningar, visitkort och web-banners.

2018 tog jag beslutet att starta mitt eget bolag Henricsson Design och inrikta mig mer mot produktion i Microsofts program (PowerPoint / Word / Excel). Under mina år med årsredovisningsproduktion har jag insett hur ofta kunden presenterar sig via dessa program och att det finns ett enormt tomrum att fylla.

Här har ni mig.
En av få formgivare som hanterar både InDesign OCH PowerPoint / Word / Excel till fullo!

Kontakta mig